Rolnikom przydatne informacje na Rolnikom.com

O rolnictwie, maszynach rolniczych, częściach zamiennych, serwisie i częściach zamiennych

Od rolnictwa sprzed wieków do rolnictwa precyzyjnego

Historia rolnictwa w Polsce ma już ponad 7000 lat!

Rolnictwo tradycyjne i precyzyjne
Rolnictwo w Polsce liczy już wiele lat. Jeśli wierzyć historykom i badaczom pierwszych form rolnictwa, to w naszym kraju początki rolnictwa sięgają epoki neolitu, czyli ponad 7000 lat temu. Już wtedy następowała produkcja sera, więc pierwsi rolnicy dbali o zwierzęta oraz o to, co miały one jeść.
Rolnictwo rozwijało się więc przez kilka tysięcy lat, natomiast mechanizacja rolnictwa postępowała wraz z jego rozwojem, przy czym najbardziej spektakularny rozwój produkcji maszyn rolniczych przypada właściwie na dwudziesty i dwudziesty pierwszy wiek. Najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne wykorzystują zaawansowane technologie wykorzystujące między innymi sygnały satelitarne. Odpowiednie oprogramowanie i różnorodność dostępnych funkcji daje dostęp do rolnictwa precyzyjnego i związanych z tym licznych zalet. Rolnictwo produkuje żywność

Płody rolne, hodowla i chów zwierząt - wszystko, by wykarmić człowieka

Rolnictwo: zielone pola i bio-dywersyfikacja
 
Rolnictwo to dział gospodarki, którego podstawowym zadaniem jest dostarczanie żywności, czyli płodów rolnych. Rolnictwo to również hodowla i chów zwierząt, z nastawieniem na spełnienie zapotrzebowania na żywność. Zarówno produkcja roślinna jak i produkcja zwierzęca potrzebują pracowników oraz maszyn rolniczych a także metod postępowania związanych z hodowlą i uprawami.
 
Pole kukurydzy
 
Maszyny rolnicze (ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe, prasy: prasy rolujące, prasy kostkujące, prasoowijarki, pługi: pługi zagonowe, pługi obracalne, agregaty: agregaty uprawowe, agregaty uprawowo-siewne, siewniki: siewniki zbożowe, siewniki pneumatyczne punktowe do kukurydzy, siewniki mechaniczne do buraków, do fasoli, do rzepaku, rozrzutniki obornika, rozsiewacze nawozów, przyczepy rolnicze, maszyny okopowe np. kombajny do zbioru ziemniaków; siewniki do siewu warzyw, ładowarki teleskopowe, ładowacze czołowe, opryskiwacze polowe i wiele innych maszyn) oraz stosowane środki (nawozy sztuczne, nawozy organiczne, środki ochrony roślin) i zabiegi uprawowe (płodozmian, technologia uprawy, orka, technologia uprawy bezorkowa, uproszczona, bezpośrednia, nawadnianie, nawożenie, stosowanie międzyplonów) – wszystko to ma oczywiście wpływ zarówno na glebę, jej żyzność, wydajność, jej zawartość jak i strukturę.  
 
Opryskiwacz na dużym zielonym polu
 
Nieunikniony będzie też wpływ na środowisko naturalne człowieka. Im mniejszy jest szkodliwy wpływ na środowisko, tym będzie lepiej. Rodzaje stosowanych oprysków i składniki chemiczne cieczy używanej do zabiegu oprysku oraz jakość opryskiwacza odgrywają tutaj dużą rolę. Ważną informacją jest to, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi często przypomina, że do obrotu handlowego i stosowania w Polsce mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które zawierają substancje czynne zatwierdzone do stosowania w takich środkach przez Komisję Europejską. Prawidłowe ich stosowanie, zgodnie z przeznaczeniem sprawia, że nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
 
Woda oznacza życie dla roślin
 
Dopuszczane do obrotu środki ochrony roślin podlegają w procedurze rejestracji ocenie naukowo-technicznej obejmującej szereg badań i analiz dotyczących m.in. oceny narażania na potencjalne negatywne działanie środka ochrony roślin i substancji czynnej dla osób stosujących te preparaty (operator sprzętu), pracowników czy ewentualnych osób postronnych. Ocenie podlega również narażenie zdrowia człowieka poprzez dietę (produkty spożywcze, pasze, woda pitna). Badane jest zachowanie środka w środowisku, oraz również jego oddziaływanie na organizmy niebędące celem zastosowania. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa w zezwoleniu na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu treść etykiety, obejmującej szczegółowe warunki bezpiecznego stosowania środka. Dotyczy to przede wszystkim upraw, terminów zabiegów, liczby zabiegów, dawek, metod stosowania, okresów karencji, prewencji, itd. Tendencją jest zmniejszanie ilości stosowanych środków chemicznych i zastępowanie prac pielęgnacyjnych na przykład takimi maszynami jak pielnik.

Pieniądze rosną na polu

Na zyski z pracy w rolnictwie mają wpływ nie tylko warunki pogodowe, ale również odpowiednie finansowanie

Na funkcjonowanie rolnictwa mają wpływ warunki przyrodnicze takie jak warunki klimatyczne (temperatura powietrza, temperatura gleby, długość okresu wegetacyjnego), warunki wodne (bilans wodny gleby i związana z nim wilgotność gleby, opady atmosferyczne, parowanie wody, porowatość gleby), ukształtowanie powierzchni (czy jest to teren nizinny, czy górzysty) i rodzaj gleby (gleby średnie, gleby o dobrej lub słabej jakości – żyzności). Oczywiście, na działania i prace rolnicze mają wpływ również czynniki takie jak polityka rolna państwa (przepisy i obostrzenia prawne, możliwości dopłat rolniczych, np. do gruntów, do środków stosowanych podczas uprawy), struktura gospodarstw rolnych, ich forma własności oraz mechanizacja – czyli to, jakimi maszynami rolniczymi posługują się rolnicy podczas swoich prac.
Pieniądze rosną na polu
Rolnicy inwestują w nowe maszyny rolnicze dzięki możliwości wykorzystania kredytów preferencyjnych (np. na tzw. „Młodego Rolnika”), wykorzystania finansowania przez banki lub towarzystwa leasingowe w ramach leasingu lub umowy dzierżawy, albo dzięki możliwości bezpośredniego wykorzystania dotacji pochodzących z Unii Europejskiej a rozdzielanych i przyznawanych przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dopłaty unijne umożliwiają restrukturyzację przede wszystkim mniejszych gospodarstw rolnych. Kto może uzyskać dopłatę unijną? Praktycznie każdy rolnik. Pozostałe oferty kredytowe też są liczne, wymieńmy wśród nich również atrakcyjne wsparcie typu „finansowanie fabryczne” albo kredyt 0%. Najważniejsze pieniądze rolników rosną na polu, dlatego też warto zadbać o zasoby glebowe i traktować je jako inwestycję. 

 


Maszyny rolnicze używane atrakcyjne cenowo

Używane maszyny, kombajny, agregaty, pługi, siewniki w okazyjnych cenach

 

Używane ciągniki rolnicze w atrakcyjnych cenach - okazje

Bardzo często rolnicy kupują także maszyny rolnicze używane. Używane ciągniki rolnicze biją tutaj rekordy popularności. Zaraz potem poszukiwane są używane kombajny zbożowe oraz używane maszyny uprawowe. Oczywiście, zakup używanej przyczepy rolniczej, czy agregatu uprawowo-siewnego albo używanego pługa obracalnego, czy też używanego rozsiewacza nawozów, również są bardzo częste. Wiele używanych maszyn jest sprowadzanych z zagranicy. Inne maszyny „z drugiej ręki” mogą pochodzić z rozliczeń (gdy rolnik sprzedaje jedną maszynę a w jej miejsce kupuje na przykład inną, nową) i mogą być kupowane u dystrybutorów maszyn rolniczych.

Wiadomo, czy będzie to nowa, czy używana maszyna rolnicza, to zawsze rolnicy będą potrzebowali do niej dostępu do serwisu technicznego (posprzedażnego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego). Serwis techniczny dysponuje odpowiednim sprzętem diagnostycznym (odpowiednie przyrządy serwisowe to elementy niezbędne by w pełni wykorzystać umiejętności i doświadczenie) i przede wszystkim przeszkolonymi mechanikami, technikami, którzy posiadają także wieloletnie doświadczenie w naprawach i posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe. Serwisowane maszyny rolnicze są bardziej trwałe i, co najważniejsze, mają mniejszą ilość przestojów. Maszyny będą gotowe do pracy, a jak wiadomo okresy agrotechniczne są coraz krótsze i mają na nie wpływ warunki atmosferyczne.

 

Usługi i prace serwisowe maszyn rolniczych

 

Zakres świadczonych usług serwisowych jest duży: wykonywanie przeglądów okresowych, przeglądów serwisowych, naprawy gwarancyjne (nie trzeba się martwić awariami wynikającymi z błędów fabrycznych lub ukrytych wad), naprawy doraźne, pomiary ciśnień układu hydraulicznego, sprawdzanie mocy i parametrów ciągnika za pomocą dedykowanego dynamometru, diagnostyka za pomocą urządzenia EDT, serwis układów klimatyzacji, pomiary wydajności układu hydraulicznego za pomocą przepływomierza i wiele innych. Olbrzymią popularnością cieszą się także filmy o naprawach. Naprawa używanego ciągnika rolniczego FENDT, naprawa Massey Ferguson, serwis John Deere lub naprawa ciągnika John Deere dla Jockerfarm to bardzo atrakcyjny, często oglądany materiał video.

 

Filmy o naprawach kombajnów, ciągników, maszyn rolniczych

 

Części zamienne oryginalne i zamienniki

Części zamienne do maszyn rolniczych oryginalne i zamienniki


 

Części zamienne do maszyn rolniczych są również bardzo ważne. Zakupu można dokonać przez sklep internetowy z częściami zamiennymi. Dzięki sklepowi internetowemu dostęp jest możliwy przez praktycznie 24 godziny na dobę. Części oryginalne i zamienniki do ciągników rolniczych, części do kombajnów zbożowych i innych maszyn, można łatwo wybrać, gdyż są do nich dostępne katalogi części zamiennych.

Dostępne są liczne części zamienne oryginalne oraz zamienniki. Kategorii części zamiennych jest wiele, wymieńmy najważniejsze: łożyska, pasy i paski klinowe, oleje, smary, środki smarujące, płyny eksploatacyjne, lemiesze, filtry, bagnety, łańcuchy, redlice talerzowe, dłuta lemieszy, części zużywające się, wałki napędowe, wałki odbioru mocy, wałki przekaźnika mocy, sprzęgła, pneumatyka do ciągników, felgi, opony – jest tego naprawdę wiele.

Niektórzy rolnicy, zwłaszcza w mniejszych gospodarstwach, w których inwestycje w park maszynowy są mniejsze, posiłkują się wynajmem maszyn lub braniem usług. Często rolnicy wynajmują usługę koszenia zboża albo wykopywania płodów rolnych (np. ziemniaków czy buraków). Czasami jednak nawet wśród usługodawców zdarzają się nawarstwiania terminów i nie zawsze kombajn zbożowy czy ciągnik z zestawem uprawowo-siewnym są gotowe do wynajęcia.

Części oryginalne i zamienniki do maszyn rolniczych

Targi i wystawy rolnicze - oferty maszyn

Imprezy targowe rolnicze to znakomita okazja do zapoznania się z najnowszym maszynami rolniczymi

Targi i wystawy rolnicze

Imprezy targowe, targi rolnicze, wystawy rolnicze ogólnopolskie i regionalne są dobrą okazją do zapoznania się z aktualnymi ofertami maszyn rolniczych, dostępnymi na polskim rynku. Najważniejsze wystawy rolnicze w Polsce to AGROSHOW Bednary (targi odbywają się w Bednarach, w województwie wielkopolskim), AGROTECH Kielce, OPOLAGRA w Kamieniu Śląskim koło Opola, Mazurskie Agro Show Ostróda, czy POLAGRA-PREMIERY w Poznaniu.

Bardzo dobrym sposobem na poznanie maszyn rolniczych jest korzystanie z portali społecznościowych. Dostępne są liczne filmy rolnicze YouTube, zarówno producentów jak i użytkowników maszyn rolniczych. Filmy o maszynach rolniczych cieszą się ogromną popularnością. Oglądający mogą zobaczyć kombajn zbożowy w pracy lub agregat uprawowo-siewny na polu albo rozsiewacz nawozów w trakcie rozsiewania i nie muszą w tym celu pokonywać kilkuset kilometrów drogi. Poza tym opinie użytkowników są cenne, gdyż pochodzą od praktyków.

Filmy o maszynach rolniczych to źródło wiedzy o mechanizacji rolnictwa

 

Wartościowa jest możliwość wymiany opinii pod filmami i podzielenia się własną opinią oraz własnym zdaniem z innymi oglądającymi. Wymiana doświadczeń sprzyja rozwojowi rolnictwa, otwiera nowe płaszczyzny współpracy, tworzy nowe znajomości oraz jest bankiem niezliczonych pomysłów z zakresu sposobu uprawy gleby, wykorzystania maszyn i wprowadzania nowych rozwiązań w prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub hodowli. 

 


Czy Europejski Zielony Ład spowolni rolnictwo w Polsce?

Coraz więcej rolników zadaje sobie w Polsce pytanie dotyczące nowego zielonego ładu

 
Liczba gospodarstw rolnych w Polsce wynosi około 1 300 000 i wykazuje tendencję spadkową, czyli liczba gospodarstw rolnych wciąż się zmniejsza. Zwiększa się natomiast średnia powierzchnia gospodarstw rolnych, sięgająca aktualnie około 11 hektarów. Zróżnicowanie między gospodarstwami występuje terytorialnie. Więcej mniejszych gospodarstw rolnych znajduje się w południowej oraz południowo-wschodniej części kraju, natomiast większe gospodarstwa łatwiej jest spotkać w części północnej. Obecnie około trzech czwartych obszaru upraw w naszym kraju zajmują zboża. Wciąż zwiększa się areał pszenicy (prawie jedna czwarta zbiorów), pszenżyta i kukurydzy, a zmniejsza powierzchnia upraw żyta. Zmniejszyła się również powierzchnia ziemniaków. 
 
Rolnictwo w Polsce - mapa

 

Polskie rolnictwo wciąż się zmienia. Generalnie zmiany są na lepsze, chociaż ich tempo jest dosyć wolne w porównaniu do innych krajów europejskich. Utrzymanie konkurencyjności polskiego rolnictwa jest ważne, stąd też potrzeba przyspieszenia licznych zmian, również dotyczących specyfiki upraw, hodowli i zwiększania powierzchni gospodarstw rolnych.

Europejski Zielony Ład kładzie bardzo duży nacisk na wspieranie działań ekologicznych w rolnictwie a także zmierza do skracania łańcuchów dostaw w sektorze produkcji rolno-spożywczym. Rolnictwo staje się coraz bardziej sprzyjające środowisku naturalnemu – to jest dobra zmiana. Natomiast nakłady na działania z tym związane oraz dostęp do nich wymagają nowych działań a także zmiany technologii uprawy czy hodowli.

Filmy z prezentacją maszyn

Rolnicy

Rolnicy

Wasze opinie

 • Zenek
  Ocena
  trzeba mieć głowę na karku, żeby zarobić na rolnictwie, ceny ciągle się zmieniają, trudno cokolwiek zaplanować. banki zwiększają oprocentowanie raty trzeba płacić najlepiej żeby maszyny pracowały przez cały rok, to się zamortyzują

  • Stefan
   Im bardziej będzie urozmaicona produkcja tym lepiej. NIektóre uprawy się opłacają, inne nie. Najlepsze uprawy to takie których nie trzeba nawozić :)

 • Tomek
  Ocena
  Ceny nawozu poszybowały w górę, ale ceny plonów też są wyższe. Pieniądze się zarabia, gdy różnica między ceną nawozów i środków do pryskania jest mniejsza a nie taka wygórowana.

  • Dorota
   Są rolnicy, którzy dużo zarabiają, wystarczy zobaczyć jakimi jeżdżą samochodami. Biedy nie widać :o)


Weź udział w dyskusji, napisz co o nich sądzisz.

Jak oceniasz informacje na stronie: